Policy för hantering av personuppgifter.

Som kund hos H. Karlsson Klensmide AB har du rätt att veta vilka
personuppgifter som sparas, i vilket syfte och hur länge uppgifterna sparas mm.

H. Karlsson Klensmide AB följer GDPR och nedan följer den information som du som kund har rätt till.

Personuppgiftsansvarig organisation:

H. Karlsson Klensmide AB
Ringgatan 5
59160 Motala
SWEDEN

+46 (0)141-211105
info@klensmide.se

De uppgifter vi som företag kan komma att spara om er som kund innefattar företagsnamn, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, kreditinformation samt även IP-nummer i de fall inköp görs i vår e-handel. De uppgifter som beskrivs ovan som enskilt eller gemensamt kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

Uppgifterna inhämtas från den registrerade själv genom samtycke via kontaktformulär,
e-postkommunikation eller telefonkommunikation för att vi ska kunna fullgöra leveranser av beställda produkter via våra fraktbolag, skicka fakturor/betalningsbekräftelser via vårt bokföringsprogram samt för att kunna följa svensk bokföringslag.

Uppgifterna kommer aldrig användas för utskick av reklam eller nyhetsbrev.

Du har när som helst rättighet att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag
samt förflyttning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke. Du kan också inge klagomål till tillsynsmyndighet. 

Mer info på 

www.datainspektionen.se

Tillsynsmyndighet:

Telefon:         08-657 61 00

E-post:           datainspektionen@datainspektionen.se

Postadress:     Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm